Zwerfstenen in Fryslân. De erfenis van de ijstijden rond Buitenpost.

Koeveringe van, Y

Slappe kaft, genaaid gebrocheerd. 96 pp. Zeer rijk geïllustreerd. Archeologie in Fryslân 9.
 Uniepers 2008
.

Tijdens een van de ijstijden werd onder meer de omgeving van Buitenpost bedekt met een dik pak ijs. De enorme gletsjer liet een erfenis na in de vorm van klei, zand en zwerfstenen. Dit boek behandelt de vorming van de aarde en de eerste gesteenten, de zwerfkeien die door het ijs hier heen zijn gebracht, de uiteenlopende toepassingen van de stenen en brengt ons in contact met een bijzondere groep mensen: de amateurarcheologen en –petrologen. Ook komt het unieke IJstijdenmuseum van Buitenpost aan de orde.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 15,90

Voorraad