Oerjagers in Noordoost-Fryslân. Achtkarspelen in de tijd van Neanderthalers en Rendierjagers

Koeveringe van, Y

Slappe kaft, genaaid gebrocheerd.  80 pp. Zeer rijk geïllustreerd.
Archeologie in Fryslân 6. Uniepers 2006.

 

Ruim 14.000 jaar geleden trokken rendierjagers door oostelijk Friesland de wilde kuddes achterna. Duizenden jaren vóór hen leefden Neanderthalers in het noorden van Nederland. Met bescheiden hulpmiddelen wisten deze twee groepen bewoners te overleven onder barre omstandigheden. Het boek schetst een beeld van hun bestaan en geeft inzicht in dit onbekende deel van het verleden van de provincie

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,90

Voorraad