Archeologie 13

Brounen, F., M.F. van Oorsouw, H. Peeters (red).

Harde kaft. 120 pp. rijk geïllustreerd in b/w. Stichting Archeologie 2009.

Met bijdragen van:
F.T.S. Brounen, H. Peeters, W. Prummel, D.C.M. Raemaekers, S.M. Beckerman, J.N. Bottema-Mac Gillavry, R.T.J. Kappers, P. Cleveringa, I. Devriendt, H. de Wolf, J.T. Zeiler, E. Bulten, F. van der Heijden, T. Hamburg, A.N. van der Lee, P. Dijkstra, L. Stolzenbach.

Inhoud:
Halffabrikaten van vroeg-neolitische dissels.
Terug naar Swifterbant: een kleinschalige opgraving te SwifterbantS2 (gem. Dronten).
Prehistorische visweren en fuiken op kavel J97 bij Emmeloord.
Vormvariatie van Vlaardingen-aardewerk. Een nieuwe typochronologie van het aardewerk van de Vlaardingengroep (ca 3400-2500 v, Chr.).
Vindplaats Drunen 1 en een stukje protohistorie van het steentijdonderzoek in Nederland.
​Vondsten uit Lith (deel III).
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 15,00
Aantal: Bestellen

Voorraad