(Artikelnr: 9789491431777)

Paleo-Aktueel 25

Hansen, Willemsen (red).

Paperback. 126 pp. Rijk Geïllustreerd. Barkhuis 2014.

FRITS VREDE
Botanische resten aangetroffen in de overgangsperiode van het Eemien naar het Weichselien      (Gr). 1

M.J.L.TH. NIEKUS, L. JOHANSEN & D. STAPERT
Een vuistbijl en andere nieuwe middenpaleolithische vondsten rond het glaciale bekken van         Steenwijk (Dr. en Ov.) 7

WIEKE DE NEEF, MARTIJN VAN LEUSEN, KAYT ARMSTRONG, NIKOLAAS NOORDA & JELMER WUBS
Terra Masseta: verlaten land 19

W.A.B. VAN DER SANDEN
Een bronzen dolkkling uit het dal van de Grote Masloot bij Donderen (Dr.) 29

ELIZABETH WEISTRA
 ‘Arte Dedalica’ in Zuid-Italië: twee ‘nieuwe’ terracotta wijgeschenken 35

FILMO VERHAGEN, TYMON DE HAAS EN GIJS TOL
Romeinse pleisterplaatsen en hun ommeland in de Pontijnse vlakte 41

EGGE KNOL, WIETSKE PRUMMEL, ANNET NIEUWHOF & HANS VAN DER PLICHT
Een oude merrie uit een Friese terp 49

ANNIKA KROPP, EVELIEN M. WITMER & GIJS W. TOL
De Romeinse kookpotten van Tell Abu Sarbut (Jordanië) 57

VINCENT VAN VILSTEREN
Voor een dubbeltje op de eerste rij - bijzondere bronzen potjes uit Noord-Nederland 65

HENNY GROENENDIJK & SONJA KÖNIG
Een rijk versierde, laat-middeleeuwse pareerstang uit Mensingeweer (De Marne, Gr.) 75

ADRIE UFKES & KO LENTING
Middeleeuwse lakenhandel in een 14e-eeuwse stadsuitleg in Biervliet (Zl.) 83

ERIK WIJSHAKE & ANNIKA KROPP
Een zilveren horloge uit scheepswrak OL 79 (Flevoland) 91

SONJA FILATOVA & YFTINUS VAN POPTA
Voedsel of verpakkingsmateriaal? Botanische resten in scheepswrak OL 79 (Flevoland) 99

ANDRÉ VAN HOLK
Archeologie in het beeldverhaal 107

KARLA DE ROEST
Dynamische musea, statische vitrines. De prehistorie van Nederland tentoongesteld 119
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 20,75
Aantal: Bestellen

Voorraad