SPA uitgevers

Dhr. Hidde Heikamp
Assendorperstraat 174 4
8012 CE Zwolle
+31 038 7600126
+31 06 25093631
info@spa-uitgevers.nl

Kvk 0508606
REK nr: ING 675800943

BTW nr: NL 8183.17.358.B01
IBAN nr: NL71INGB0675800943
BIC: INGBNL2A

 

Leveringsvoorwaarden


Prijs, beschikbaarheid en reserveringen van titels
Als gespecialiseerde boekhandel hebben we meer dan 6000 titels in voorraad. U kunt een order plaatsen via onze webshop via vooruitbetaling. Als een bepaalde titel niet voorradig is, kunt u dit specifieke boek niet via de website bestellen. Maar, als u toch deze titel wilt hebben, kunt u ons een email sturen naar info@spa-uitgevers.nl of via de contactpagina en zullen wij dit boek indien voorradig bij onze leverancier bestellen.
Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en zijn afhankelijk van de uitgever of wisselkoersen. Dit kan in principe elk moment veranderen zonder vooraankondiging. Als dit het geval is en u hebt een van deze boeken via email besteld, zullen we elke prijsverhoging melden alvorens het boek te versturen.
 
Verzendkosten
Nederland
Verzendkosten € 4,50 voor een brievenbus stuk en € 7,50 voor een pakket (belpost)
België
Verzendkosten tot 30 kg via DHL € 12,25.
Duitsland
Verzendkosten tot 30 kg via DHL € 11,25.
Groot Britannië
Verzendkosten tot 30 kg via DHL € 20,50.
Frankrijk
Verzendkosten tot 30 kg via DHL € 19,75
 
Overige landen
We zullen de goedkoopste methode van verzending voor u uitzoeken. Als u daar prijs op stelt, melden we u de verzendkosten voorafgaand, vermitst u dit per email kenbaar maakt.
 
Bestellingen via de webshop / klanten
Wij kennen zowel particuliere klanten als boekwinkels of instellingen in Europa, de Verenigde Staten en Australie.
Particulieren kunnen boeken bestellen via de webshop bij vooruitbetaling via pay pall of Ideal.
Instellingen die niet bij vooruitbetaling willen bestellen, kunnen de lijst in het winkelwagentje uitprinten en naar ons emailen. We accepteren betaling per bank. Bedenk dat er bankkosten aan verbonden zijn. Benader ons eventueel voor aanvullende informatie.
 
Afbestellen, terugsturen en terugbetaling
Alle klanten hebben een bedenkperiode van 14 dagen (EU wetgeving) waarin u van gedachten kunt veranderen en (zonder opgaaf van reden) uw bestelling kunt annuleren en het boek kunt terug sturen. Deze bedenkperiode start op het moment van ontvangst. U dient ons wel per email op de hoogte te stellen van het afbestellen en terugsturen.
Als u een boek terugstuurt moet u ervoor zorgen dat u een verzendbewijs kunt overleggen. We zullen het bedrag terugbetalen binnen dertig dagen nadat we het boek in nieuwe, verkoopbare staat hebben terug ontvangen. We vergoeden niet de verzending van het boek aan u of de verzendkosten voor retournering.
Beschadigde boeken of misdrukken kunnen teruggestuurd worden voor een vervangend exemplaar of tegen terugbetaling. De verzendkosten zullen door ons vergoed worden.  We stellen het op prijs als u ons voorafgaand aan retournering informeert zodat we u eventueel kunnen adviseren over de beste methode.
 
Recht of afbestellen vervalt
Uw recht op afbestellen vervalt als het bestelde object een elektronisch document betreft of via elektronische weg geleverde data en u dit document of data al hebt gedownload op uw computer. In dit geval is het verworven object al gebruikt en kan niet terug gestuurd worden.

Wetgeving
Op alle produkten en diensten is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
 
Privacy
Wij respecteren de privacy  van onze klanten. We zullen klantinformatie niet aan een andere partij geven, noch gratis, noch tegen betaling. Klanten die intekenen op onze e-mail aanbiedingen, kunnen dit ook elk moment opzeggen.
Onze webshop gebruikt cookies, maar functioneert  ook volledig zonder.
 
 
 

Terms & Conditions

 Price,  Aavailability and Reservation of titles
As a specialist bookseller we have more than 6000  titles in stock. You can place an order through the webshop by prepayment. If a certain title is not available, it is not possible to order this specific book through the website. However, if you wish to have this title, you have to send us an email to info@spa-uitgevers.nl or through te contact page on the website, and if available we will order this book from our supplier.
All prices quoted are in Euro and are dependent on both the publishers and exchange rates. They may change at any time and without notice. If this is the case and you have ordered one of these books by email, we will confirm any rises before we send your book.
 
Postage and Packing
Netherlands
Postage costs € 4,50 for books as letter post. Larger parcels cost € 7,50.
Belgium
Postage costs € 12,25 by DHL until 30 kg.
Germany
Postage costs € 11,25 by DHL until 30 kg.
United Kingdom
Postage costs € 20,50 by DPD until 30 kg.
France
Postage costs € 19,75 by DPD until 30 kg.
Other countries on request
We will use the cheapest method available. If you would like us to inform you of postage costs before sending out your order, please specify this in your email.
 
Online Orders
We reserve the right not to accept any order.
 
Payment / Customers
We have private customers as well as bookshops or institutions in Europe, The United States of America and Australia.
Private customer orders placed through the website require payment by pay pall or another prepayment method.
For institutions that prefer not to pay by prepayment method, there is the facility to print out your shopping cart and email this to us. We accept payment by bank.  Please note that Bank transfers attract additional bank charges. Please contact us for further details.

Cancellation/Revocation, Return and Refund
All customers have a 14 day 'cooling-off' period (under EU law) in which you can change your mind (for any reason), cancel your order and return the goods to us. This 'cooling-off' period starts the day after you receive the goods from us. Notification that you wish to cancel and return goods to us must be received via email. When returning goods please obtain proof of posting or send via an insured method of shipping. We will issue a refund within 30 days of receiving the returned goods in a like-new, resaleable condition. We will not refund the cost of originally posting the item to you, nor that incurred by you returning the item to us.
Damaged or faulty books may be returned for a replacement copy (where available) or a refund. We will refund any postage charges you incur in returning a damaged book to us. Please contact us before returning any book so we can advise a suitable method of delivery.
 
Termination of your right for revocation.
Your right of cancellation expires if the acquired object is an electronic document or electronically delivered data and you have already downloaded this document or data from our website on your computer. In this case, the purchased item is used and cannot be returned.

PLACE OF JURISDICTION
On all of our products and services the Dutch law is Applicable.

Privacy
We respect our customers' privacy. We will not give or sell your personal information to any other company. Customers  who sign up to our e-mailing list may unsubscribe at any time
Our webshop uses cookies, but has been designed to function fully without them.