Een belangrijke activiteit van de SNMAP vormt de jaarlijkse organisatie van een Kroon-Voordracht.
Deze wordt vanaf 1971 georganiseerd, sinds 1983 jaarlijks. Het betreft een lezingenserie, die is genoemd naar een van de oprichters van de Stichting, Gerrit Heinrich Kroon (1868-1945), die na zijn overlijden een legaat aan de SNMAP achterliet ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting.
Ieder jaar wordt een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van de fysische antropologie of archeologie, uit binnen- of buitenland, uitgenodigd een lezing over zijn onderzoek te houden..
Inmiddels hebben 33 Kroon-Voordrachten plaatsgevonden, die alle in druk zijn verschenen . De gedrukte versie van de Voordracht wordt aan de bezoekers van de lezing uitgereikt.


Geen producten aanwezig